Nowy Szpital Onkologiczny we Wrocławiu – otwarcie ofert w przetargu

W przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta od firmy PORR SA na kwotę 1,42 mld złotych.

Mówi Michał Nowakowski – rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

Do składania ofert zostali zaproszeni wykonawcy wyłonieni w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którymi prowadzony był dialog konkurencyjny – STRABAG, SINOHYDRO, WARBUD, VAMED POLSKA oraz PORR. W trakcie procedury przetargowej od potencjalnych wykonawców wpłynęło kilkaset zapytań dotyczących realizacji inwestycji.

Jedyna złożona oferta firmy PORR jest dwukrotnie wyższa od wartości inwestycji, zapisanej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wynoszącej ponad 720 mln zł i współfinansowanej przez samorząd województwa oraz administrację rządową.

Dla inwestycji został już wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. W terenie, w miejscu budowy inwestycji przeprowadzono prace przygotowawcze.

Złożona oferta zostanie przeanalizowana w celu podjęcia dalszych decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content