KOGENERACJA podsumowała zimę 2021/ 2022

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podsumowała zimę 2021/ 2022. Najniższą temperaturę tegorocznej zimy -12,5°C odnotowano 26 grudnia 2021. Dla porównania w poprzednim sezonie grzewczym najniższa temperatura na zewnątrz spadła do -16°C (18 stycznia 2021 r.). Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne KOGENERACJA w czasie zakończonego właśnie sezonu zimowego wyprodukowała o ok. 1,5 proc. ciepła mniej niż w poprzednim sezonie.

KOGENERACJA to największy na Dolnym Śląsku wytwórca ciepła i energii elektrycznej. Zaspokaja około 65 proc. potrzeb grzewczych aglomeracji wrocławskiej. Należące do spółki trzy elektrociepłownie produkują jednocześnie z ciepłem energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym jest przede wszystkim uzależnione od pogody, dlatego tak istotne w funkcjonowaniu elektrociepłowni jest korzystanie z prognoz, dzięki którym tworzone są plany pracy jednostek wytwórczych.

Na podstawie prognozowanych zmian temperatury powietrza atmosferycznego przygotowywana jest kilkudniowa prognoza zapotrzebowania na moc. Te plany są podstawą do optymalizacji produkcji tak, aby mając do dyspozycji określone urządzenia wytworzyć potrzebną ilość ciepła, z uwzględnieniem obowiązujących normach środowiskowych.

Nasze elektrociepłownie pracują przez cały rok, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom aglomeracji wrocławskiej w każdych warunkach pogodowych – podkreśla Andrzej Jedut, prezes wrocławskiej elektrociepłowni. – Myśląc o przyszłości, przygotowujemy i realizujemy program zmian, inwestując w nowe źródła wytwórcze. Z początkiem tego roku zaczęły się prace budowlane pod nową jednostkę gazową w Siechnicach, która zastąpi ponad 120-letnią elektrociepłownię węglową. W Nowej EC Czechnica zastosowane zostaną najlepsze dostępne technologie, dzięki czemu w znaczący sposób wzrośnie sprawność oraz efektywność wytwarzania – dodaje Andrzej Jedut. 

Wpływ na zużycie ciepła mają nie tylko warunki pogodowe, takie jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale również typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu) oraz przyzwyczajenia odbiorców.

Poniżej kilka danych związanych z tegoroczną zimą, w porównaniu do zimy 2020/ 2021.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu. 

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content