IPN o pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej

ipn.gov.pl/

Jak informuje Instytut Yad Vashem, że do 1 stycznia 2021 r. wyróżnił ponad 27 921 bohaterów, w tym 7 177 Polaków, którzy tworzą największą grupę Sprawiedliwych Wśród Narodów spośród obywateli 51 krajów świata. O pomocy w czasie II wojny światowej rozmawiamy z dr Katarzyną Pawlak – Weiss, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

Wśród Sprawiedliwych – poza Polakami – największą grupę stanowią Holendrzy – 5 910; Francja ma 4 150 odznaczonych, Ukraina – 2 673, Belgia – 1 774 (stan na 1 stycznia 2021 r. wg najnowszych danych Yad Vashem).(PAP)

-Skala pomocy w Polsce była ogromna – mówi historyk dr Katarzyna Pawlak – Weiss, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

Doktor tłumaczy dlaczego teraz odnotowujemy taki wzrost.

Katarzyna Pawlak – Weiss podaje kolejny przykład aptekarki.

W krajach znajdujących się pod okupacją niemiecką wszelka pomoc Żydom była surowo karana.  Na ziemiach polskich, w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, za wszelką pomoc Żydom karano śmiercią.

Dużą rolę w ratowaniu Żydów odegrali księża.

4 grudnia 1942 r. została utworzona w Warszawie Rada Pomocy Żydom „Żegota” przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. Była ona kontynuacją powstałego pod koniec września 1942 r. Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. Mniej znaną akcją są paszporty Paragwaju, o której IPN w 2018 r. nakręcił film.

Dolny Śląsk po wojnie otrzymał miano „małej Palestyny”.

Więcej w audycji „Odkrywamy historię z IPN”.

W czasie II wojny Niemcy zamordowali ok. 3 mln polskich Żydów. Muzeum Polin szacuje, że niemiecką okupację przeżyło w ukryciu 30–40 tys. Żydów. Jak natomiast czytamy w wyliczeniach Instytutu Pamięci Narodowej, na terenie okupacji niemieckiej przeżyło 1–3,5 proc. polskich Żydów.

Corocznie 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – święto ustanowione w 2017 r. z inicjatywy Prezydenta RP. Tego dnia 78 lat temu niemieccy żandarmi rozstrzelali rodzinę Ulmów z Markowej – Józefa i jego żonę Wiktorię, będącą w zaawansowanej ciąży, oraz sześcioro dzieci – za udzielenie schronienia dwóm żydowskim rodzinom.

Przesłaniem obchodów Dnia Pamięci jest upamiętnienie Polaków, którzy wykazali się ogromnym heroizmem w czasach, kiedy za udzielenie pomocy Żydom groziła kara śmierci.

mat. prasowe/inf. wł.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content