Grupa PGE rozpoczyna 22. edycję lasów Pełnych Energii 

W kwietniu pracownicy Grupy PGE posadzą ok. 80 tys. drzew w 21 nadleśnictwach w całej Polsce w ramach 22. Edycji Lasów Pełnych Energii.
W akcjach w całej Polsce wezmą udział również rodziny pracowników PGE, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele lokalnych społeczności, a także dzieci z Ukrainy. 

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce i „Prowadzimy w zielonej zmianie”, także jeśli chodzi o projekty ekologiczne. Program Lasy Pełne Energii realizowany od 22 lat ma na celu przede wszystkim zwiększanie potencjału polskich lasów, ale spełnia  także niezwykle ważną rolę edukacyjną. W rozpoczynającej się właśnie  akcji, przez najbliższy miesiąc,  planujemy posadzić ponad 80 tys. drzew.– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Lasy Pełne Energii, realizowany od 2000 roku, to jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych
i pomników przyrody.

Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE. 

Akcje sadzenia drzew w terenie poprzedzane są spotkaniami edukacyjnymi
z leśnikami, których celem jest przybliżenie uczestnikom zasad ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda, energia czy ciepło.

W ciągu 22 lat w programie udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.  

W ramach programu, PGE razem z  Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Wigierskim Parkiem Narodowym oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym realizuje wspólnie działania na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z parkami PGE zrealizowała kilka projektów infrastrukturalnych w tym m.in. instalacje fotowoltaiczne, rewitalizacje, a także projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, projekty naukowo-badawcze i edukacyjne, w tym konkursy z zakresu ekologii i przyrody.

PGE wspiera również tereny chronione i pomniki przyrody w tym Krzywy Las oraz Puszczę Solską. Działania realizuje wspólnie z partnerami, tj. z Gminą Gryfino, Nadleśnictwem Gryfino oraz Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym.

Od 2021 roku PGE jest Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody. W ramach partnerstwa realizowane są wspólne działania takie jak konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne i kalendarze, konkursy dla szkół, działania z zakresu bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych oraz działania edukacyjne.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content