Rozmowy o funduszach europejskich dla Dolnego Śląska

mat. prasowe

Dolnośląska delegacja spotkała się z urzędnikami Komisji Europejskiej w Brukseli. Tematami rozmów były zakończone konsultacje społeczne Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 i ostateczny kształt nowego budżetu unijnego dla naszego regionu. W spotkaniach uczestniczyli m.in. marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Grzegorz Macko oraz Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Bardzo ważnym punktem wizyty w Brukseli było spotkanie w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z Emmą Toledano Laredo – Dyrektor jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie, zamknięcie i realizację programów oraz Christopherem Toddem – Kierownikiem Działu ds. Polski.

– Przedstawiliśmy podsumowanie dotychczasowego przebiegu konsultacji projektu nowego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska, podkreślając szeroki udział wszystkich partnerów – zarówno samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Myślę, że udało nam się wykazać, że zasada partnerstwa przy programowaniu przyszłego wsparcia unijnego jest dla nas niezwykle istotna – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski. 

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, po szerokich konsultacjach z samorządowcami i mieszkańcami regionu, przekazany został do Komisji Europejskiej marca tego roku. Liczba spotkań, podjętych działań i zaangażowania samorządu województwa została zauważona i pozytywnie oceniona przez przedstawicieli Komisji.

Podczas rozmów poruszone zostały kluczowe kwestie, które pozwolą na dalsze prace nad optymalizacją programu według wskazań Komisji Europejskiej. Umożliwią one kontynynuowanie negocjacji zapisów w duchu partnerskiego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

– Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji czy wsparcie ochrony zdrowia to ważne obszary, o których rozmawiamy z Komisją, aby środki unijne dla Dolnego Śląska na najbliższe lata pozwalały na jak najszerszą realizację projektów poprawiających jakość życia Dolnoślązaków – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, wsłuchując się w przedstawiane argumenty, wykazali zrozumienie dla potrzeby szerokiego wsparcia na rzecz regionów, a propozycje dolnośląskiej delegacji przedstawione w dokumentach ocenili jako przemyślane i wyważone. Strony rozmów podkreśliły wspólną determinację do szybkiego uruchomienia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

– Budżet unijny, który wynegocjowaliśmy dla Dolnego Śląska, to ponad 10 miliardów złotych. Te pieniądze pozwolą nam kontynuować rozwój regionu, oparty o inwestycje w gospodarkę, infrastrukturę, edukację i opiekę zdrowotną. Rozmawialiśmy też o dodatkowych funduszach, które miałyby nam pomóc w zapewnieniu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Apel w tej sprawie Sejmik Województwa Dolnośląskiego wystosował do Komisji Europejskiej na ostatniej sesji Sejmiku Województwa – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content