Nowa przestrzeń dla nauki. Reintegracja Kampusu Pracze

Fot. Łukasiewicz PORT

Nowe laboratoria, Inkubator Technologiczny dla start-upów, przestrzeń dla Centrum Edukacji Technologicznej. Takie plany rozwoju na kolejne lata ma instytut naukowo-badawczy Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu. Ich realizacja będzie możliwa dzięki powiększeniu ośrodka o kolejne budynki Kampusu Pracze, gdzie ma on swoją siedzibę.

Umowa o doposażeniu instytutu została zawarta 4 kwietnia 2022 r. we Wrocławiu. Pod aktem notarialnym podpisy złożyli Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dr hab. Mariusz Jerzy Golecki oraz dyrektor Łukasiewicz – PORT dr Andrzej Dybczyński.

Przekazanie praw własności umożliwi Instytutowi dalsze efektywne realizowanie celów publicznych, ale także przywróci dawną świetność położonym na tym terenie obiektom o wyjątkowych walorach historycznych. Co istotne, przyczyni się do poprawy warunków pracy dla kadry naukowej
i pozwoli zwiększyć potencjał działalności badawczej w ścisłej współpracy z przemysłem, w interesie dalszego, dynamicznego rozwoju nowych technologii. Nowy właściciel, którym będzie Instytut, placówka o wysokim statusie naukowym, zagwarantuje także utrzymanie tego zabytkowego  zespołu jako integralnej całości
– zaznacza dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Wiceminister Rozwoju i Technologii.

Na mocy podpisanej umowy Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii otrzymał część Kampusu Pracze, która wcześniej należała do Gminy Wrocław. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia teren ten został najpierw przekazany na rzecz Skarbu Państwa, by finalnie trafić w ręce wrocławskiego ośrodka naukowo-badawczego. Dzięki temu jego siedzibą będzie cały teren historycznego zespołu.

– Innowacja, przewaga konkurencyjna, społeczna odpowiedzialność – to cechy, które od zawsze towarzyszą instytutowi naukowo-badawczemu Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu. Zdążyliśmy się o tym przekonać wielokrotnie. Cieszę się, że przy skromnym udziale miasta, piszemy wspólnie kolejny duży rozdział w historii działalności PORT. Powiększenie ośrodka o nowe budynki na kampusie pozwoli budować kolejne zespoły badawcze i laboratoria, rozwijać jeszcze bardziej wartościowe projekty na rzecz nauki i biznesu, a w efekciemieszkańców Wrocławia i regionu – wskazuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.  

www.lechkwartowicz.pl

Reintegracja kampusu otwiera wieloletnią perspektywę dla rozwoju nie tylko wrocławskiego instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz, do której należy, ale także nauki i innowacji w całym regionie.

Fot. Łukasiewicz – PORT / Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Każdy chyba marzył o studiowaniu na jednym z pięknych kampusów uniwersyteckich, które zwykliśmy oglądać w filmowych produkcjach. Miejsce, w którym się znajdujemy, już dziś pozwala poczuć atmosferę Harvardu czy Yale. Jestem przekonany, że reintegracja kampusu i jego przejęcie przez Łukasiewicz – PORT, wzmocni zapoczątkowany przez jego kadrę trend gromadzenia we Wrocławiu elity światowej nauki. Trudno mi wyobrazić sobie lepszego gospodarza tego miejsca – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Mieszczący się na wrocławskich Praczach Odrzańskich Łukasiewicz – PORT działa od 2018 r., zajmując część zabudowań Kampusu Pracze przy ul. Stabłowickiej. Otoczone zielenią, historyczne ceglane gmachy kryją w sobie nowoczesne laboratoria wyposażone w światowej klasy aparaturę, która stawia Łukasiewicz – PORT wśród najlepiej wyposażonych jednostek naukowo-badawczych w kraju i Europie. Ośrodek jest liczącym się graczem na arenie międzynarodowej, a także atrakcyjnym miejscem pracy dla naukowców polskich i zagranicznych, którzy widzą tu szansę realizacji swoich projektów badawczych w dziedzinie biotechnologii i inżynierii materiałowej. Działa tu również Centrum Diagnostyki Populacyjnej oraz największy w Polsce biobank populacyjny.

Tworzenie nowych zespołów badawczych i laboratoriów, a także wdrażanie wartościowych przedsięwzięć na rzecz nauki i jej współpracy z biznesem wymaga przestrzeni. Dlatego starania o pozyskanie całego kampusu Łukasiewicz – PORT rozpoczął już w 2018 r.

Reintegracja Kampusu Pracze tworzy podstawy do rozwoju instytutu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Dodatkowa przestrzeń otwiera nowe możliwości udoskonalania już istniejących, a także powoływania kolejnych inicjatyw – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – W nowo pozyskanych budynkach planujemy m.in. stworzenie Inkubatora Technologicznego dla start-upów. Młode firmy będą mogły korzystać z zaawansowanej aparatury badawczej naszego instytutu, a także wsparcia w nawiązywaniu współpracy z dużymi koncernami. Powiększy się również Centrum Edukacji Technologicznej, realizujące projekty edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży – dodaje dr Dybczyński.

Reintegracja kampusu to nie tylko szansa dla Łukasiewicz – PORT, który zyskuje miejsce pozwalające na dalszy rozwój, ale także dla samego historycznego zespołu zabudowy wzniesionego w latach 1899-1913. Do tej pory tylko część budynków i otaczającego je terenu została poddana renowacji. Pozostałe – w tym 4 duże i kilka mniejszych obiektów, m.in. dawny kościół, stacja pomp, warsztat i gołębnik – są obecnie w złym stanie technicznym. Przywrócenie im świetności oraz dostosowanie do nowych funkcji będzie długotrwałym, skomplikowanym i kosztownym procesem, którego realizacja potrwa wiele lat i będzie realizowana etapami.

Wszystkie inwestycje związane z rewitalizacją prowadzone będą z najwyższym poszanowaniem dla historycznej tkanki architektonicznej i unikatowego charakteru całego założenia. Chcemy zachować genius loci jednego z najbardziej wartościowych zespołów historycznej zabudowy we Wrocławiu, a jednocześnie wypełnić to miejsce odwagą tworzenia przyszłości  – zapewnia dyrektor Andrzej Dybczyński.

Po podpisaniu umowy doposażenia siedziba Łukasiewicz – PORT powiększyła się o ponad 4 hektary i budynki o łącznej powierzchni blisko 21 tysięcy metrów kwadratowych. Teraz teren Instytutu obejmuje ok. 12 hektarów, a powierzchnia budynków liczy ok. 50 tysięcy metrów kwadratowych.

www.lechkwartowicz.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content