Ponad 22 miliony złotych na ochronę gruntów

Podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni przegłosowali przyznanie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Wsparcie przekracza sumę 22 milionów złotych i pozwoli sfinansować aż 168 zadań inwestycyjnych. Zdecydowano, gdzie odbędą się także tegoroczne dożynki.

Mówi Andrzej Kredkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zdecydowano, gdzie odbędą się także tegoroczne dożynki. 11 września gospodarzem wydarzenia będzie gmina Udanin.

– Decyzją Sejmiku przekazaliśmy dziś ponad 22 miliony złotych na dotacje dla dolnośląskich samorządów. Te pieniądze pozwolą na przeprowadzenie aż 168 inwestycji, które w znaczy sposób poprawią bezpieczeństwo i komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców gmin na terenie całego regionu – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Dzięki decyzji zarządu województwa do dolnośląskich samorządów trafią ponad 22 miliony złotych, które pozwolą wybudować, przebudować lub wyremontować drogi dojazdowe do gruntów rolnych zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania mieszkańców. Dodatkowo umożliwi zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także poprawie parametrów dróg dojazdowych. Środki przeznaczone zostaną również zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi.

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych, planują wykonać 168 zadań, w tym:

  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 109 zadań,
  • zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 27 zadania,
  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów – 4 zadania,
  • poprawa parametrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów – 1 zadanie;
  • pomiary geodezyjne oraz sprawdzanie klasyfikacji gruntów – 9 zadań,
  • przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi–18 zadań.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content