PGE pomaga uchodźcom we Lwowie i w Truskawcu

Foto: PGE

PGE wsparła zakup trzech w pełni wyposażonych namiotów pneumatycznych, które powiększą bazę noclegową dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy, przebywających obecnie we Lwowie i w Truskawcu, blisko granicy z Polską. Namioty są w pełni wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, w tym agregaty, oświetlenie, klimatyzację i nagrzewnice.

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę dotarcia z pomocą bezpośrednio na Ukrainę, wsparliśmy zakup trzech dużych, w pełni wyposażonych pneumatycznych namiotów i ich transport do Lwowa i Truskawca. Namioty będą przeznaczone dla osób uciekających na zachód ze wschodniej części Ukrainy i zapewnią schronienie dużej grupie uchodźców – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Kontynuujemy także wsparcie finansowe. Dotychczas przekazaliśmy blisko milion złotych na pomoc dotkniętej wojną Ukrainie i uchodźcom przybywającym do Polski – dodajeWojciech Dąbrowski.

Zakup i transport namiotów do Lwowa oraz Truskawca organizuje Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu. Sprzęt został zamówiony i zakupiony we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Przemyślu.

Dwa namioty pneumatyczne z wyposażeniem trafią do Lwowa, a jeden do Truskawca. To bardzo konkretna potrzeba zgłaszana przez włodarzy tych miast do władz Podkarpacia, związana z ogromną migracją wewnętrzną uchodźców ze wschodu na zachód Ukrainy. Centrum takiego wewnętrznego wsparcia jest właśnie we Lwowie. Z kolei Truskawiec to miejscowość sanatoryjna. Obecnie tamtejsze sanatoria są pełne uchodźców, dlatego takie namioty, które rozszerzają bazę noclegową są na wagę złota – mówi Andrzej Berestecki prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.

Od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę, Grupa PGE, poprzez Fundację PGE, przekazała darowizny w wysokości prawie miliona złotych dla organizacji i stowarzyszeń. Środki zostały przeznaczone, m.in. na przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców i bieżącą pomoc po przekroczeniu granicy. Dzięki wsparciu Fundacji PGE ponad 40 ton środków opatrunkowych, lekarstw, żywności i innych najpotrzebniejszych artykułów zostało przekazanych w transportach humanitarnych do ukraińskich miast ogarniętych wojną.

W pomoc cały czas włączają się także pracownicy Grupy PGE, którzy zebrali i przekazali prawie 7 ton najpotrzebniejszych rzeczy, w tym żywności, środków higienicznych i środków czystości. Dary trafiły do ponad 100 ośrodków, w których schronienie znalazły ukraińskie rodziny i dzieci z domów dziecka. Pomoc w postaci wyprawek szkolnych otrzymują także dzieci z Ukrainy, które rozpoczęły naukę w polskich szkołach.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content