„Przyszłość jest w miedzi” – rekordowe wyniki roczne Grupy Kapitałowej KGHM za 2021 rok

mat. prasowe KGHM

Wzrost produkcji, wzrost przychodów, rekordowy wynik operacyjny oraz solidny wynik netto – Grupa Kapitałowa KGHM podsumowuje 2021 rok, który zamknęła m.in. najwyższą w historii wartością skorygowanej EBITDA w wysokości 10,3 mld zł. Miedziowy gigant zanotował 6 proc. wzrost produkcji miedzi w całej grupie.

-W wyniku pandemii i wojny w Ukrainie świat się zmienił i nic nie będzie tak jak dawniej. Musimy przyzwyczaić się do tych zmian. Przyszłość jest z miedzi. Osiągnęliśmy najlepsze wyniki finansowe i operacyjne w czasie pandemii koronawirusa – rozpoczął swoje wystąpienie dot. raportu rocznego za 2021 rok – Marcin Chludziński – prezes zarządu, KGHM Polska Miedź.

Prezes KGHM Polska Miedź przedstawiał także rekordowe liczby.

-Najlepsze w historii są także wyniki naszych zagranicznych aktywów – kontynuował prezes.

– Wydobycie miedzi to biznes bardzo energochłonny. Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań. Naszym głównym wyzwaniem jest energia jądrowa – zaznacza prezes Grupy Kapitałowej.

Dlaczego przyszłość jest z miedzi i wydobycie surowca daje stabilizację?

Doskonałe wyniki produkcyjne i finansowe

W 2021 r. GK KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi o 6,3 proc., tj. o 44,6 tys. ton więcej w relacji do 2020 roku. Wzrost dotyczył wszystkich segmentów Grupy, w szczególności Sierra Gorda SCM (+22,6 tys. ton dla udziału 55 proc.) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. ton). Wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, w połączeniu z dobrą koniunkturą na miedź, przełożył się na ponad 26 proc. wzrost przychodów grupy, które wyniosły 29,8 mld zł.

Grupa Kapitałowa KGHM zamknęła ubiegły rok wysoką wartością skorygowanej EBITDA, która wyniosła 10,3 mld zł. Aktywa netto wzrosły w stosunku do 2020 r. o 6,1 mld zł, osiągając na koniec 2021 r. poziom 27,1 mld zł. Wpływ na takie wyniki miało m.in. zwiększenie przychodów na skutek korzystniejszych cen metali, obniżenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej oraz skuteczne zarządzanie.

Miniony rok Grupa Kapitałowa KGHM zakończyła bardzo wysokim – drugim takim w historii – skonsolidowanym wynikiem netto, który wzrósł w stosunku do roku ubiegłego aż o 242,5 proc., do kwoty 6,2 mld zł. Wynik netto jednostkowy KGHM wzrósł o 190,6 proc. do 5,2 mld zł.

Zagraniczne projekty na plusie

W Sierra Gorda wzrosła zarówno produkcja miedzi płatnej (+28 proc.), jak i zysk operacyjny w wysokości 3,2 mld zł (prawie 2,4-krotny wzrost na 55 proc. udziale KGHM Polska Miedź). Sytuacja finansowa chilijskiej kopalni KGHM pozwoliła, pierwszy raz w historii, na odwrócenie przepływów finansowych do spółki matki.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Pomimo zagrożenia spowodowanego pandemią, liczba zdarzeń wypadkowych w KGHM spadła z 213 w 2020 roku do 165 na koniec 2021 roku. Zmniejszyła się przede wszystkim liczba wypadków powodowanych przez ludzką nieostrożność.

W KGHM w 2021 roku odnotowany został rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIFR KGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Ukształtował się on na poziomie 5,63, co oznacza spadek o 23 proc. w porównaniu do 2020 roku i aż o 70 proc. w stosunku do 2010 roku.

Strategia i Polityka Klimatyczna

W 2021 roku zarząd KGHM przyjął Politykę Klimatyczną, a następnie zaktualizował strategię spółki, dodając do 4e (elastyczność, efektywność, ekologia, e-przemysł), kolejne e, czyli energię. Wpisuje się to w plany inwestycyjne firmy związane z transformacją. Polityka Klimatyczna dotyczy redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM.

Jednym z kluczowych projektów KGHM będzie wdrożenie małych modularnych reaktorów jądrowych (SMR – Small Modular Reactor). Spółka podpisała w tej sprawie umowę z amerykańskim dostawcą technologii, firmą NuScale Power. Do tego KGHM przystąpił do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Firma zaangażowana jest również w budowę Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, widząc potencjał do wykorzystania wodoru m.in. w hutach.

Dobry sąsiad

W 2021 roku KGHM kontynuował działania związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. W oddziałach firmy uruchomione zostały Mobilne Punkty Szczepień dla pracowników, ale też rodzin, znajomych i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Skorzystało z nich kilka tys. osób.

Ze względu na sytuację na Ukrainie aktualnie KGHM wspiera akcje pomocowe, zarówno poprzez swoich wolontariuszy, jak i Fundację KGHM. Pracownicy firmy przyjmują uchodźców w swoich domach, organizują zbiórki darów czy zbiórki krwi dla potrzebujących. Firma wysłała na Ukrainę transporty leków i środków medycznych.

mat. prasowe KGHM

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content