Startuje rekrutacja do wrocławskich przedszkoli. O czym powinni pamiętać rodzice?

fot. Radio Rodzina

W pełni elektroniczna rekrutacja, więcej punktów za rodzeństwo w tej samej placówce oraz dodatkowe punkty za aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław – to główne zmiany w naborze do wrocławskich przedszkoli na rok 2022/2023.
23 marca o godz. 12.00 rusza rekrutacja do przedszkoli
Podstawową zmianą w naborze do przedszkoli – jest  to, że od 2022 r. rekrutacja do tych placówek prowadzona będzie w pełni elektronicznie. System rekrutacji został bowiem zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej, dzięki temu nie będzie trzeba już składać papierowych wniosków w placówce.
Ważne jest to, by rodzic posiadał aktywny profil zaufany lub e-PUAP. W innym wypadku nie wprowadzi on wniosku w systemie rekrutacyjnym i będzie musiał złożyć go osobiście w placówce, co też będzie możliwe.  
Po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego:
·        podaj dane dziecka i rodziców,
·        wybierz trzy przedszkola,
·        zaznacz kryteria, które spełniasz,
·        dodaj wymagane załączniki,
·        podpisz wniosek profilem zaufanym.
– Rekrutując dziecko do przedszkola, rodzic wybiera trzy placówki. Zaczynając od przedszkola, do którego chciałby w pierwszej kolejności posłać swoje dziecko – mówi Marcin Miedziński, zastępca dyrektora w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Zobacz: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-parents/main.action
Aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław
Nowym kryterium, które obowiązywać będzie od najbliższej rekrutacji, jest posiadanie aktywnego statusu podatnika w programie Nasz Wrocław, który zastąpi dotychczasowe oświadczenie rodzica o rozliczeniu PIT we Wrocławiu za rok poprzedzający rekrutację.
W przypadku rekrutacji do przedszkoli – za posiadanie aktywnego statusu podatnika w programie Nasz Wrocław – będzie można uzyskać 50 pkt.
Wprowadzenie nowego kryterium, związanego z aktywnym statusem podatnika w programie Nasz Wrocław, będzie premiować rodziny rozliczające PIT we Wrocławiu, znacząco ułatwi też weryfikację wniosku, a przez to usprawni pracę placówek i przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych.
– Rodzice kandydatów, którzy rozliczają PIT we Wrocławiu wpływają na budżet naszego miasta. Dlatego chcemy podkreślić ich wkład, zapewniając dzieciom miejsca w publicznych przedszkolach – mówi Marcin Miedziński.  
Więcej punktów za rodzeństwo
Więcej punktów będzie można uzyskać także za zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci, bądź dziecka posiadającego już rodzeństwo w danej placówce. W ramach tego kryterium będzie można uzyskać 25 pkt. (dotychczas 10 pkt.).
– To udogodnienie dla rodziców, którzy posiadają już jedno dziecko w tym przedszkolu. Odprowadzanie ich do tej samej placówki z pewnością będzie dla nich sporym ułatwieniem – podkreśla Marcin Miedziński.
W rekrutacji przedszkolnej na rok 2022/2023 przygotowanych zostało ponad 6 tys. miejsc w 157 wrocławskich placówkach publicznych.
Kryteria rekrutacyjne:https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/formico-parents/tabPublicText10.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Kryteria&publicTextId=10
Początek rekrutacji do miejskich przedszkoli 23 marca 2022 r. o godz. 12.00. Wnioski można składać do 30.03.2022 r.
Mapa przedszkoli dostępna na:https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/offer-kgarten/offerLink.action

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznegoData rozpoczęciaData zakończenia
1.Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym23.03.202230.03.2022
2.Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)22.04.2022
3.W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko25.04.202226.04.2022
4.Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)29.04.2022
Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznegoData rozpoczęciaData zakończenia
1.Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym13.06.202215.06.2022
2.Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)24.06.2022
3.W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko27.06.202228.06.2022
4.Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)29.06.2022
Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy31.08.2022

Nowe inwestycje i większa liczba miejsc w przedszkolach
W sumie w latach 2018-2021 we Wrocławiu powstały 5 223 nowe miejsca przedszkolne w 42 lokalizacjach. A w ciągu ostatniego roku otwarto m.in. 10 nowych, publicznych przedszkoli, dzięki czemu w mieście przybyło blisko 1400 nowych miejsc dla najmłodszych. To był też okres, w którym zakończono rozbudowę ZSP nr 5 przy ul. Osobowickiej (22 mln zł) oraz SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej (15 mln zł). Oddane zostało także do użytku nowoczesne przedszkole dla 200 dzieci przy ul. Dębickiej (9 mln zł).
Wkrótce we Wrocławiu uruchomionych zostanie 5 placówek oświatowych.
·        W 2023 r. otwarty zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej. Będzie to szkoła podstawowa dla tysiąca uczniów i przedszkole dla 200 dzieci.
·        W 2023 r. otwarte zostanie  przebudowane przedszkole przy ul. Hallera. Będzie to placówka dla 200 dzieci.
·        W 2024 r. otwarty zostanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej. Do placówki będzie uczęszczać 1000 uczniów oraz 200 przedszkolaków.
·        W 2024 r. otwarty zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Białostockiej. Placówka pomieści 800 uczniów i 50 przedszkolaków.
·        W 2025 r. otwarty zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Zwycięskiej. Będzie to szkoła dla 1000 dzieci i 8-oddziałowe przedszkole dla 200 maluchów.Co ważne, uczniowie z zagranicy mogą zostać przyjmowani do przedszkoli w okresie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.  Przy czym, zgodnie z nowym rozporządzeniem, zwiększona została obecnie liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych – uwzględniając dodatkowych uczniów z Ukrainy. Zgodnie z nim do oddziałów przedszkolnych może uczęszczać maksymalnie 28 dzieci (do tej pory 25).
Czym jest program Nasz Wrocław i jak aktywować status podatnika?
Program Nasz Wrocław promuje osoby rozliczające swój podatek dochodowy we Wrocławiu. Dzięki udziałowi w programie można otrzymać darmowe wejściówki do miejskich atrakcji (m.in.: Aquaparku, ZOO i Hydropolis), zniżki u kilkudziesięciu partnerów programu, a także tańsze bilety okresowe MPK oraz miesięczny bilet MPK za 1 zł dla podróżujących po mieście z miesięcznym biletem kolejowym.  
Od tego roku uczestnictwo w nim będzie także kluczowym kryterium w rekrutacji.  Dlatego, aby zwiększyć szanse dziecka w rekrutacji do przedszkola lub szkoły podstawowej wystarczy zarejestrować się do programu Nasz Wrocław oraz aktywować status podatnika.
W pierwszej kolejności należy założyć konto w programie Nasz Wrocław
·        na stronie internetowej programu lub poprzez aplikacje mobilną Nasz Wrocław
·        osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41
Następnie aktywować status podatnika
·        elektronicznie lub stacjonarnie (więcej informacji na https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/nasz-wroclaw-jak-przedluzyc-status-podatnika-w-programie-nasz-wroclaw)
Oprócz Urzędu Miejskiego przy ul. Kotlarskiej 41 status podatnika aktywować można również w Miejskich Bibliotekach Publicznych we Wrocławiu przy ul.: Krzywoustego 286, Sztabowej 98, Chociebuskiej 8-10.

mat. prass.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content