Grupa Johanneum
Program

Serwisy informacyjne: od 06:00 do 19:00 (co godzinę)

05:00 - 06:00 PORANNA MODLITWA Modlitwa w drodze, Patron dnia, Godzinki
06:00 - 11:00 PORANEK Z RADIEM RODZINA
06:30 Transmisja mszy z katedry
07:15 Kalendarium historyczne
07:30 Kalendarium muzyczne
07:45 Polecam na dziś
08:10 Gość poranny
08:45 Przegląd kulturalny
09:15 Przegląd prasy i portali
09:45 (pon.) MPK
10:15 Gość Kulturalny
11:00 - 13:30 BLIŻEJ WIARY - BLIŻEJ CIEBIE
11:45 Intencje
12:00 Modlitwa południowa
12:45
(pon., czw.) Ewangelia dla sceptyków
(pt.) Kwadrans PWT
13:10 Rozmowa dnia o kościele
13:30 - 16:00 MAGAZYN RODZINNY
14:10
(pon.) Radiowy Klub Seniora (ostatni czwartek) Program o zdrowiu
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego ze studia Radia Rodzina
16:00-18:30 POPOŁUDNIE Z RADIEM RODZINA
16.15 Kalendarium muzyczne
16.30 (pon.) MPK
16:45 Kalendarium historyczne
17:15 Oblicza Wrocławia
19:30-21:15 RADIO RODZINA NA WIECZÓR
19:45 Dziennik Radia Watykańskiego
20:00 Wieczorny blok publicystyki
21.00 Apel Jasnogórski
21.15 - 5.00 MUZYCZNY

Serwisy informacyjne: od 07:00 do 19:00 (co godzinę)

05:00 - 06:00 Modlitwa w drodze, Patron dnia, Godzinki
9:00 Muzyka ze starej płyty
11:45 Intencje
12:00 Modlitwa południowa
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik
16:00 Sobotnie granie
18.30 Transmisja Eucharystii
19:45 Dziennik Radia Watykańskiego
21.00 Apel Jasnogórski
21:30 Lista przebojów Muzyczne Dary

Serwisy informacyjne: od 07:00 do 19:00 (co godzinę)

05:00 - 06:00 Modlitwa w drodze, Patron dnia, Godzinki
9:00 Muzyka ze starej płyty
10:00 Eucharystia
11:45 Intencje
12:00 Modlitwa południowa
12:15 Koncert życzeń
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik
16:00 Niedzielne granie
19:45 Dziennik Radia Watykańskiego
21.00 Apel Jasnogórski
21:30 Lista przebojów Muzyczne Dary