Nagroda im. Henryka Pobożnego

fot. Radio Rodzina

Ideą Nagrody jest promowanie i nagradzanie osób, które – poprzez odwagę, bezkompromisowość, wiedzę, kulturę i różne formy działalności publicznej – idą we współczesnym świecie drogą ukazaną niegdyś przez Patronów Bractwa Henryka Pobożnego: księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę Annę. Osób, które w życiu publicznym stają w obronie cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej, Ojczyzny, życia i godności człowieka.

Nagroda wręczana w Legnicy to wyraz wiary w to, że ideały, które były fundamentem chrześcijańskiej Europy i Polski są nadal żywe i warte tego, by stawać w ich obronie. Trzeba pamiętać o tym, że wprawdzie Henryk Pobożny poległ męczeńską śmiercią w bitwie pod Legnicą (9 kwietnia 1241 roku), jednakże najeźdźcy byli zmuszeni się wycofać i ówczesna Europa ocalała.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy ze Stanisławem Andrzejem Potyczem – Przewodniczącym Kapituły Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej. Rozmawia Grzegorz Kryszczuk.

Część 1
Część 2

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content