Czym jest Plan Równości Płci UWr?

fot. Radio Rodzina

Na wrocławskiej uczelni wprowadzono Plan Równości Płci. – Chcemy stworzyć warunki rodzinom, by mogły rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony – tak o wydanym dokumencie mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z jednej strony działania pokrywają się z planem kontynuacji na uczelni zasad równości i otwartości, a z drugiej strony wychodzą naprzeciw formalnym oczekiwaniom Komisji Europejskiej, dodaje rektor.

Na wrocławskiej uczelni dominują kobiety, ale głownie w administracji.

Pracami nad dokumentem kierowała dr hab. Anna Śledzińska-Simon z Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content