Samorząd wspiera dolnośląskich przedsiębiorców

Mniej biurokracji, dziaÅ‚ania osÅ‚onowe, dobrowolny ZUS dla pracodawców – to część postulatów, o których rozmawiali MarszaÅ‚kowie Dolnego ÅšlÄ…ska z Rzecznikiem MaÅ‚ych i Åšrednich PrzedsiÄ™biorstw. W regionie rozpocznie siÄ™ wkrótce cykl spotkaÅ„ wspierajÄ…cych mikro biznes. – Dolny ÅšlÄ…sk wspiera maÅ‚e i Å›rednie firmy, które sÄ… ważnym filarem rozwoju regionalnej gospodarki. To one dajÄ… zatrudnienie setkom tysiÄ™cy osób … Czytaj dalej Samorząd wspiera dolnośląskich przedsiębiorców