„Kiedy jedzie policja lub karetka, dzieci chcą uciekać do schronu”

Do hotelu Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim przyjęto ponad 100 uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi oraz osoby starsze. Obecnie przebywa tam ponad 80 osób. Najstarsza kobieta ma 92 lata, a najmłodszy przybysz – kilkanaście dni.