Wojewoda w #PORANNYGOSC o skutkach …

fot. Radio Rodzina

W czwartek wieczorem nad naszym krajem, w tym również nad Dolnym Śląskiem przeszedł orkan Ksawery. Żywioł wyrządził wiele szkód.

Osiemnaście osób zostało poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

– U żadnej z osób, które ucierpiały nie ma zagrożenia życia – mówi wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, Poranny Gość Radia Rodzina:

Na Dolnym Śląsku ponad 70 budynków zostało uszkodzonych, kilka rodzin trzeba było ewakuować.

Uruchomiona została specjalna pomoc dla poszkodowanych w wyniku wichury – informuje wojewoda:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w maju br. postanowił odwołać Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Przyczyną tej decyzji wg zarządu była zła atmosfera w teatrze i opóźnienia w realizacji programu artystycznego.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, uznał działania zarządu za niezgodne z prawem i w trybie natychmiastowym wstrzymał uchwałę o zwolnieniu dyrektora, podkreślając, że żaden z argumentów zarządu nie jest podstawą do zwolnienia go z pełnionej funkcji.

Jak teraz będzie wyglądać sytuacja w Teatrze Polskim? – Myślę, że Teatr będzie funkcjonował w spokoju i stabilizacji – mówi wojewoda

– Organem założycielskim jest samorząd województwa dolnośląskiego, on prowadzi ten Teatr i od niego wiele zależy – puentuje Paweł Hreniak

Posłuchaj całej rozmowy:

Rozmawiał Mateusz Oklasiński


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content