Ujazdowski w „Porannym Gościu”: Przymus …

fot. Radio Rodzina

Opłata za drugi kierunek studiów jest niezgodna z konstytucją.

Opłata za drugi kierunek studiów jest niezgodna z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę do Trybunału zgłosił Kazimierz Michał Ujazdowski, dzisiejszy Gość Poranny Radia Rodzina. Sędziowie ocenili, że przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów są zbyt restrykcyjne i nie przyczynią się do zwiększenia dostępności bezpłatnej edukacji.

W uzasadnieniu Trybunał przyznaje, że uczelnie borykały się z problemem studentów podejmujących naukę na wielu kierunkach i blokujących przez to miejsce dla innych. Jednak – zdaniem sędziów – remedium na tego rodzaju patologie nie powinna być obowiązująca obecnie odpłatność za drugi kierunek studiów.

Przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów przestaną obowiązywać 30 września 2015 r. Obejmą więc jeszcze studentów w roku akademickim 2014/15, ale nie będą stosowane do osób przyjmowanych na uczelnie na rok 2015/16

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY:


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content