Świeccy wolontariusze na misjach w …

fot. Radio Rodzina

Na Czarnym Lądzie od ponad miesiąca pomaga jako wolontariusz przy budowie nowego kościoła niedaleko miejscowości Essiengbot. Krzysztof Małek przyjechał na zaproszenie ks. Mariusza Misiorowskiego z Gozdowa.

Wolontariusz w Kamerunie przebywa od 14 stycznia. Jak mówi jest ogromna potrzeba świeckiego wolontariatu w Kamerunie. – Zawsze potrzebne są tutaj ręce do pracy.

To nie jedyny świecki wolontariusz na misjach w Kamerunie. U siostry Tadeuszy (Heleny Frąckiewicz) w Garoua Boulai pomaga wolontariuszka Weronika. Jest to spowodowane m.in. pobytem s. Józefiny w Polsce i związana z tym kwestia bezpieczeństwa.

Natomiast u świeckiej misjonarki Ewy Gawin w Bertoua w przebudowie szkoły dla niesłyszących i słabosłyszących pomaga trzech strażaków z Polski.


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content