Św. Zygmunt Gorazdowski – cały dla Boga i ludzi

fot. Radio Rodzina

1 stycznia przypada 100. rocznica śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego – kapłana, założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa.

Siostra Emmanuela Snopek z radością wspomina, że św. Zygmunt jest patronem jej powołania. Co podziwia w postawie założyciela?

Nasz charyzmat jest zaczerpnięty z Ewangelii św. Jana: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

– mówi s. Mateusza Ciszewska, przełożona prowincji wrocławskiej.

W 2020 roku siostry chcą przybliżać postać św. Zygmunta Gorazdowskiego, zaplanowały również szereg wydarzeń w poszczególnych klasztorach.

Posłuchaj rozmowy:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content