Stowarzyszenie ETOH #14

Foto: pixabay

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Jedną z form świadczonego wsparcia jest zapewnienie ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej pomocy medycznej.

Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH.

Wśród wielu form wsparcia udzielanego przez Fundusz Sprawiedliwości ofiary przemocy fizycznej i psychicznej
skorzystać mogą m.in. z pomocy finansowej.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content