Spotkania i integracja mieszkańców

Fot.: materiały prasowe Fundacja L'Arche.

Fundacja L’Arche, w ramach Parków Kultury we Wrocławiu, jest animatorem działań odbywających się na Polanie Karłowickiej.

Jak twórczy są mieszkańcy tej części Wrocławia, czy dzielą się swoimi talentami oraz jakie aktywnością są proponowane podczas weekendowych spotkań na Polanie Karłowickiej?

Na te pytania odpowiada Dominika Chylińska z Fundacji L’Arche.

POSŁUCHAJ:

Rozmawia Łukasz Ligorowski.

Fundacja L’Arche działa we Wrocławiu od 2003 roku. Na Karłowicach prowadzi dwa małe domy oraz zespół mieszkań chronionych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim intelektualną. Obecnie mieszkają u nich 23 osoby z niepełnosprawnością. Od 9 lat Fundacja prowadzi również edukację o niepełnosprawności w dolnośląskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Misją Fundacji jest wspieranie osób z niepełnosprawnością zwłaszcza intelektualną w pełnym rozwoju, pokazywanie wartości tych osób w społeczeństwie oraz włączanie się wspólnie z nimi w rozwój społeczności lokalnych.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content