Skoczylas i Krzyżanowski w Porannym …

fot. Radio Rodzina

We Wrocławiu trwają inwestycje budowlane, powstają nowe biurowce i budynki mieszkalne. Tempo rozbudowy jest imponujące. Niektóre inwestycje budzą protest okolicznych mieszkańców.

Powstaje zarzut, że zabudowuje się każdą wolną przestrzeń w mieście. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w finansach miasta – podkreśla Marcin Krzyżanowski, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w radzie miasta:

Prowadzenie polityki finansowej miasta nie opiera się na sprzedaży gruntów pod inwestycje – mówi Jerzy Skoczylas z Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą.

Niespełna rok temu do ówczesnej premier Ewy Kopacz skierowano  petycję o nadanie priorytetu dla przyjęcia zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z postulatów jest zwiększenie udziału mieszkanek i mieszkańców w procesie planowania przestrzeni. Projekt na razie utknął w Sejmie.

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji Planu Transportowego Wrocławia. Przed mieszkańcami kolejne spotkania konsultacyjne.

O przyszłości transportu publicznego w naszym mieście mówili także Poranni Goście

mówił Jerzy Skoczylas Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Miasto jeżeli chodzi o kolej aglomeracyjną powinno się poważnie zaangażować, dodaje Marcin Krzyżanowski, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w radzie miasta

Swoje pomysły, uwagi i propozycje do Planu Transportowego Wrocławia można składać do 30 kwietnia nie tylko na spotkaniach, ale również za pomocą formularza internetowego.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content