Sielicki w #PORANNYGOSC o Piwnicy …

fot. Radio Rodzina

Stare śląskie porzekadło głosiło, że kto nie był w Piwnicy Świdnickiej, ten nie był we Wrocławiu. Piwnica Świdnicka działała nieprzerwanie od 1273 r. do 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg, ale chętnych na to miejsce nie ma.

 - To zadziwiająca informacja – mówi Tomasz Sielicki, badacz historii Wrocławia, Poranny Gość Radia Rodzina

Piwnica Świdnicka jest miejscem, które może przyciągać turystów i nawiązywać do tradycji miasta. Jak podkreśla Tomasz Sielicki, przez tę sytuację Wrocław traci swoją tożsamość. Przykładem tego jest również zlikwidowanie pierwszej polskiej powojennej orkiestry reprezentacyjnej dętej MPK.

Z Porannym Gościem rozmawialiśmy również o zabytkowej i nowoczesnej odsłonie Wrocławia, a także o kultowych miejscach w mieście.

Posłuchaj całej rozmowy:

Rozmawiał Mateusz Cieniawski


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content