Pomocy ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej #21

pixabay

Każdego roku ponad 200 tys. osób żyjących w Polsce staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Fundusz
Sprawiedliwości sprawnie wypełnia obowiązek niesienia pomocy wszystkim ofiarom i pokrzywdzonym w sprawach
alimentacyjnych. Istotnym zakresem działań Funduszu jest m.in. pomoc prawna dla takich pokrzywdzonych. Na
czym ona polega oraz w jaki sposób można z niej skorzystać?

Gościem audycji jest Magdalena Miszawska, prawnik.

Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i
osobom im najbliższym, pomoc postpenitencjarną oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Obszarami,
jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest wspieranie osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową,
przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem czy też
pozbawieniem alimentów.

Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content