Pomoc ma moc #12

fot. Radio Rodzina

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

W cyklu audycji „Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Cyberprzestępczość jest nową, chociaż bardzo szybko rozwijającą się formą przestępczości. Stanowi obecnie znacznie większe zagrożenie niż kiedykolwiek, ale czy każdy wie czym ta forma jest, czym się charakteryzuje i jak się przed nią bronić? Cyberprzestępczość to nic innego jak wszelkie nielegalne działania, które są popełniane za pomocą komputerów, internetu albo dotyczą systemów lub sieci komputerowych. O zjawisku cyberprzestępczości mówi prawnik Krystian Górniak, współpracujący ze stowarzyszeniem Trampolina dla Polski, oddział w Zduńskiej Woli.

Odcinek 23

Czy przypadki cyberprzestępczości należy koniecznie zgłaszać? Jeśli tak, to gdzie? Wyjaśnia prawnik Krystian Górniak, współpracujący ze stowarzyszeniem Trampolina dla Polski, oddział w Zduńskiej Woli.

Odcinek 24

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content