Papieski Wydział Teologiczny z równymi szansami w edukacji

fot. Radio Rodzina

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu realizuje unijny projekt – „Uczelnia równych szans”. W jego ramach studenci i pracownicy PWT mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej czy doradcy zawodowego. To także przystosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

– Uczelnia od dłuższego czasu zaangażowana jest w niwelowanie barier, nie tylko tych architektonicznych – zaznacza ks. prof. Rajmund Pietkiewicz, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych PWT.

O równych szansach w edukacji mówi rzecznik uczelni, Łukasz Ligorowski.

„Uczelnia równych szans” zakłada także szkolenia dla kadry pracowniczej i doradztwo edukacyjne. Na uczelni powstał już punkt obsługi osób z niepełnosprawnością, gdzie specjaliści mają regularne dyżury.

O projekcie opowiedzieli nam: ks. prof. Rajmund Pietkiewicz, psycholog Marta Szczepkowska i Łukasz Ligorowski.

POSŁUCHAJ AUDYCJI:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content