O. Marcin Wirkowski OSPPE o dialogu chrześcijańsko-żydowskim

fot. Radio Rodzina

W poniedziałek 17 stycznia w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Jego celem jest rozwój dialogu, modlitwa i refleksja nad znaczeniem obu religii. Wrocławskie obchody transmitowane będą z Domu Edyty Stein.

Pod hasłem „Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpniętym z Księgi Izajasza (Iz 55,8) obchodzony będzie jubileuszowy, 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. We Wrocławiu wydarzenie odbywa się po raz 20.

Program przewiduje m.in. wspólną modlitwę chrześcijan i Żydów podczas Liturgii Słowa Bożego, sympozjum „25 lat w Polsce, 20 lat we Wrocławiu. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim – podsumowanie i perspektywy”, koncert pieśni żydowskich kantora Eliezera Mizrachi, wykład poświęcony nowej części wystawy stałej w Domu Edyty Stein pt. „Z Breslau do Jerozolimy. Channah Erika Tworoger – siostrzenica Edith Stein” oraz spacer „Szlakiem wrocławskich Żydów”.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA ONLINE:
https://youtu.be/OTcW_1cm3UU

O historii mówi o. paulin Marcin Wirkowski OSPPE z Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu. Zaprasza Daria Detlaf.

POSŁUCHAJ:

Cz. 1. Po co takie wydarzenie?

Cz. 2. Stereotypy, doświadczenia II wojny światowej

Cz. 3. Odkrywanie korzeni wiary

Cz. 4. Kilka słów o miłosierdziu

Cz. 5. Liturgia Słowa Bożego

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest corocznie 17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku podczas wydarzeń centralnych nagrodę „Menora Dialogu” za działania na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego otrzyma prof. Jan Grosfeld – we Wrocławiu gościł dwukrotnie.

Głównym organizatorem wydarzenia we Wrocławiu jest Archidiecezja Wrocławska z partnerami. Szczegóły na plakacie.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content