Na Dolnym Śląsku do klas przygotowawczych trafia 20 proc. uczniów

W polskich szkołach obecnie jest ponad 81 tys. uczniów, uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Województwo dolnośląskie jest drugim w Polsce pod względem liczby przyjęcia ukraińskich dzieci do systemu oświaty po 24 lutego, kiedy rozpoczęła się wojna.