Model rodziny w Kamerunie

fot. Radio Rodzina

Jak wygląda model w rodzinie? Czy istnieje duszpasterstwo rodzin? Z jakimi problemami boryka się kameruńska rodzina?

– Kameruńczycy są bardzo zakorzenieni w rodzinie – mówi ks. Franciszek Filipiec proboszcz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Atoku.

Najważniejszym wydarzeniem dla duszpasterstwa w tej tematyce był Synod o Rodzinie z okazji 50-lecia istnienia diecezji.

Przez kilka lat starano się w diecezji na nowo pokazać model rodziny według wizji biblijnej, jej powołanie, a także formację. Przyniosło to konkretne owoce w postaci Sakramentów Małżeństwa.

Ogromnym wyzwaniem duszpasterskim jest nieuregulowana kwestia sakramentów.

Konsekwencje tego ponoszą często dzieci, zaznacza misjonarz.

Czynnik ekonomiczny w postaci posagu na Czarnym Lądzie stanowi wciąż barierę przed zawieraniem małżeństwa sakramentalnego.

W jaki sposób natomiast Kameruńczycy obchodzą się z osobami starszymi?

Marianin podkreśla, że wiele w kwestii przywrócenia na nowo wartości rodzinie wniósł synod.

Poligamia, Aids, bieda – to częste problemy, z którymi borykają się misjonarze na Czarnym Kontynencie. Potrzeba dużego zaangażowania duszpasterskiego ze strony misjonarzy w krzewieniu zdrowej wizji rodziny, puentuje misjonarz.


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content