Leśny Alfabet #7: Konik polski

fot. wikipedia.pl

W dolnośląskich lasach udostępnionych jest ponad 400 km szlaków pieszych i konnych, ścieżek edukacyjnych, rowerowych oraz biegowych. Głównym celem tworzonych tras jest promocja aktywnego wypoczynku oraz zachęcanie społeczeństwa do spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Ścieżka turystyczna w Nadleśnictwie Milicz powstała dzięki inicjatywie Nadleśnictwa Milicz przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W Nadleśnictwie Milicz chronione są koniki polskie. To rodzima i prymitywna rasą koni, wywodzącą się bezpośrednio od wymarłych w połowie XIX w. dzikich koni — Tarpanów. Ostoja Koników Polskich w lasach milickich została założona przez Pana Aleksandra Kowalskiego, który uczestniczy w „Programie hodowli zachowawczej koników polskich”. Celem tego programu jest zachowane rasy i jej pierwotnych cech odziedziczonych po tarpanach.

Mówi Weronika Tyczka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Cykl audycji „Leśny Alfabet” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt ogólny przedsięwzięcia wyniósł 40 tys. złotych, ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 30 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie Funduszu: wfosigw.wroclaw.pl.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content