Leśny Alfabet #22: Sosna

Fot. Anna Niemiec/lasy.gov.pl

Sosna – drewno jest z lasu – najpopularniejszy gatunek polskich lasów. Jak poznać sosnę, jakie mamy z niej korzyści dla gospodarki? Co produkuje się z drewna sosnowego i do czego pozyskuje żywice? Jak uprawia się sosnę i ile lat musi rosnąć by nadawała się do wycinki?

Na te pytanie odpowiada Tomasz Kowalski, naczelnik Wydziału Hodowli Lasów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Cykl audycji „Leśny Alfabet” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt ogólny przedsięwzięcia wyniósł 40 tys. złotych, ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 30 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie Funduszu: wfosigw.wroclaw.pl.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content