Leśny Alfabet #2: Jelenie

pixabay

Dlaczego co roku jelenie zrzucają swoje poroże? Jak wygląda i co to jest rykowisko? Po czym poznać głos jelenia? Jak odróżnić jelenia od sarny i daniela? Czy stanowią zagrożenie dla człowieka?

Adam Dziubacki, główny specjalista ds. łowieckich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Cykl audycji „Leśny Alfabet” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt ogólny przedsięwzięcia wyniósł 40 tys. złotych, ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 30 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie Funduszu: wfosigw.wroclaw.pl.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content