Leśny Alfabet #20: Jarząb brekinia

fot. Radio Rodzina

Jarząb brekinia – wprowadzanie gatunku na Dolnym Śląsku. Jakie gatunki drzew i krzewów spotykamy w naszych lasach. Które gatunki są powszechne, a które występują sporadycznie? Czy powinniśmy dbać o zmienność w drzewostanie czy raczej nastawiać się na monokulturę i gatunki tylko przychodowe w gospodarce leśnej?

Mówi Marek Mielczarek, specjalista służby leśnej.

Cykl audycji „Leśny Alfabet” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt ogólny przedsięwzięcia wyniósł 40 tys. złotych, ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 30 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie Funduszu: wfosigw.wroclaw.pl.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content