Leśny alfabet #16: Głuszec

Fot. Grzegorz Leśniewski/lasy.gov.pl

Niespełna 600 osobników liczy polska populacja głuszca. Leśnicy od lat są zaangażowani w działania mające uratować ten gatunek. Jak wpływa na otaczające środowisko? Na czym polega projekt reintrodukcji  tego ptaka w  lasach Dolnego  Śląska. Skąd wzięła się nazwa tego gatunku?

Gościem audycji jest Janusz Kobielski, Nadleśnictwo Ruszów.

Cykl audycji „Leśny Alfabet” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt ogólny przedsięwzięcia wyniósł 40 tys. złotych, ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 30 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie Funduszu: wfosigw.wroclaw.pl.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content