Kurator oświaty: Nie pozwolimy na indoktrynację i seksualizację dzieci

fot. PJB

Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego, zwiększającą uprawnienia kuratorów. W myśl nowych przepisów dyrektor szkoły będzie musiał mieć zgodę kuratora na organizację dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje.

Mówi Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty.

-Pod jednym warunkiem, że treści będą spójne z podstawami programowymi – dodaje kurator.

Obawy budzi kwestia odwołania dyrektora. Z jakiej przyczyny może dojść jego odwołania? Tłumaczy kurator.

Udział ucznia w takich zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców. Nowe przepisy zakładają także, że jeżeli dyrektor szkoły nie wykona zaleceń kuratorium, kurator będzie mógł wezwać go do wyjaśnień. Jeżeli to nie poskutkuje, kurator może wnioskować do samorządu o zwolnienie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia.

POSŁUCHAJ:


Nowe przepisy szczegółowo określają także m.in. zasady likwidacji szkoły publicznej. Nowelizacja zakłada, że szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana, jeśli nie ograniczy to dostępności do nauki, wychowania i opieki tylko polepszy tę dostępność oraz nie pogorszy np., warunków dotarcia do szkoły. Likwidacja szkoły musi być też uzasadniona zmianami demograficznymi.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content