Ktoś z Nieba Cię wspiera. Losowanie patrona na 2022 rok

Fot. faustyna.pl

Tradycyjnie na początku stycznia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Ich wstawiennictwo to pomoc z nieba w pełnieniu bieżącej misji tu, na ziemi.

Z „Dzienniczka św. Faustyny” wiemy, jak wielką wagę s. Faustyna Kowalska przywiązywała do wstawiennictwa. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku i ją wspierał.

W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: „Jestem twoim patronem, czytaj”. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

św. siostra Faustyna

Z inicjatywy po raz pierwszy skorzystał pasterz archidiecezji wrocławskiej, Abp Józef Kupny. Jego patronem na rok 2022 został św. Bernardyn ze Sieny.

Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele, goście…, a także  internauci na stronie: www.faustyna.pl.  Wraz z Patronem otrzymują przesłanie najczęściej z „Dzienniczka’ św. Siostry Faustyny oraz praktykę miłosierdzia, najczęściej intencję do modlitwy.

Naszym gościem jest ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej.

POSŁUCHAJ:

Zob. też

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content