Ks. prof. Ryszard Zawadzki o historii i znaczeniu Akatystu [posłuchaj]

fot. Radio Rodzina

Perłą olśniewającą i skarbem nieocenionym został obdarowany Kościół Chrystusowy w Akatyście ku czci Bogurodzicy. Arcydzieło to powstałe w VI wieku jest uznawane jeden z piękniejszych hymnów w całej literaturze chrześcijańskiej.

Akatyst zrodził się w tradycji wschodniej Kościoła pierwszych wieków. Śpiewany jest uroczyście i na stojąco. Autorstwo hymnu ku Bogurodzicy przypisywane jest świętemu mnichowi – Romanowi Melodosowi – choć

Chrześcijanie oddają w akatyście cześć Matce Boga, a jednocześnie – jak zaznaczają bibliści – jest to hymn chrystocentryczny, który kontempluje Boże macierzyństwo i wysławia tajemnicę Wcielenia Syna Bożego.

Gościem Radia Rodzina był ks. prof. Ryszard Zawadzki, biblista i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

POSŁUCHAJ:

Cz. 1.

Cz. 2.

Cz. 3.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content