Krauze w „Porannym Gościu”: Solidarność …

fot. Radio Rodzina

Delegacja dolnośląskiej Solidarności wzięła udział w warszawskich uroczystościach trzydziestej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

W żoliborskiej świątyni pw. św. Stanisława Kostki zgromadziły się delegacje związkowe z całej Polski z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele. Mszę świętą poprzedziła uroczystość składania wieńców przy grobie męczennika. Wieniec złożył m.in. Kazimierz Kimso, szef dolnośląskiej solidarności. O pamięci o dziele, które pozostawił błogosławiony patron solidarności, mówił radny miejski Jarosław Krauze, skarbnik dolnośląskiej Solidarności:

Dzisiejszy Poranny Gość na naszej antenie mówił także o pomocy, jaką organizuje wrocławska Solidarność dla Polaków mieszkających na Ukrainie:

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY:

inf. własna/solidarnosc.wroc.pl


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content