ISKK opublikowało Rocznik Statystyczny Kościoła w Polsce

fot. Radio Rodzina

W Polsce mamy 10 361 parafii katolickich, 24 208 księży diecezjalnych i 8 819 zakonnych oraz 16,8 tys. sióstr zakonnych. Na katechezę w szkole uczęszczało w 2020 r. średnio 85,7% uczniów. Najniższy odsetek w tej dziedzinie spośród diecezji ma archidiecezja wrocławska (65,7% uczniów uczęszcza na religię). Dane przedstawia najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła w Polsce opublikowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Rocznik przedstawia dane za rok 2020. Wskazują one na wyraźną ciągłość w działalności struktur i organizacji katolickich w Polsce: parafii, diecezji oraz zakonów, przy niewielkim spadku sił apostolskich. Przebadany został również znaczący wpływ epidemii Covid-19 na praktyki niedzielne oraz życie sakramentalne polskich katolików.

W wyższych diecezjalnych seminariach duchownych studiowało w 2020 r. 1619 alumnów, co oznacza spadek o ok. 20 % w porównaniu z poprzednimi latami. Spadek ten spowodowany jest m. in. kryzysem demograficznym.

Statystyki pokazują, że w porównaniu z 2019 rokiem w archidiecezji wrocławskiej spała liczba chrztów i bierzmowań, lecz wzrosła liczba dzieci posyłanych do I Komunii Świętej. Zmieniły się też praktyki niedzielne wiernych. Dlaczego? O czym świadczą te dane?

O tym rozmawiamy z rzecznikiem archidiecezji wrocławskiej, ks. Rafałem Kowalskim.

POSŁUCHAJ:

Przeczytaj raport <<tutaj>>.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content