Internowana w stanie wojennym Elżbieta Kwiatkowska – Wyrwisz w „Odkrywamy historię z IPN”

wikipedia.pl

Elżbieta Kwiatkowska – Wyrwisz w „Odkrywamy historię z IPN” opowiada nam o swoich doświadczeniach wprowadzenia stanu wojennego. Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz od września 1980 r. działała w „S”. Była członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącą KZ w WBP. W czerwcu 1980 r. została delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Dolny Śląsk. Od września 1981 r. była pracownikiem etatowym w MKZ i członkiem MKK Kultury w Wałbrzychu. W latach 1981-1982 pełniła funkcję bibliotekarza-księgarza-archiwisty w MKZ w Wałbrzychu.

POSŁUCHAJ:

cz.1

cz.2

cz.3

cz.4

cz.5

Po 13.12.1981 r. pozostawała w ukryciu. 19.12.1981 r. zgłosiła się do KWMO w Wałbrzychu, gdzie była przetrzymywana w Areszcie Śledczym. Została internowana (23.12.1981 r. – 19.01.1982 r.) w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, a od 19.01.1982 r. w Gołdapi. Była wielokrotnie szykanowana: pogróżki, rewizje osobiste, ograniczenie widzeń, karcer, rozmowy ostrzegawcze. Została zwolniona 23.07.1982 r. Utrzymywała kontakty z działaczami opozycji, kolportowała pisma podziemnych, książki, kasety audio, taśmy wideo. Uczestniczyła w druku podziemnego pisma „Antykolaborant”. W latach 1982-1984 pracowała jako bibliotekarz w magazynie czasopism w WBP w Wałbrzychu, natomiast w latach 1984-1985 jako pracownik kulturalno-oświatowy w Wałbrzyskiej Wytwórni Sprzętu Sportowego Polsport. 14.03.1984 r. została aresztowana w pracy, następnie zwolniona. 31.03.1984 r. na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu sąd cofnął uchylenie aresztu. Do 27.07.1984 ukrywała się i była poszukiwana listem gończym. 27.07.1984 r. została objęta amnestią. W 1985 r. otrzymała zakaz wykonywania zawodu bibliotekarza. 04.11.1985 r. była ponownie aresztowana w pracy i 26.11.1985 r. skazana na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content