Historia Służebnicy Bożej, s. Dulcissimy

W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny s. Dulcissimy Hoffmann (1910-1936), SÅ‚użebnicy Bożej ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Wciąż napÅ‚ywajÄ… Å›wiadectwa Å‚ask wyproszonych za jej wstawiennictwem u Boga. GoÅ›ciem Radia Rodzina byÅ‚a s. MaÅ‚gorzata Cur SMI, autorka publikacji i propagatorka wiedzy nt. życia siostry Dulcissimy, Å›lÄ…skiej MaÅ‚ej Tereski. HistoriÄ™ tÄ™ opowiadamy w Dniu Å»ycia Konsekrowanego. POSŁUCHAJ: Cz. … Czytaj dalej Historia Służebnicy Bożej, s. Dulcissimy