Dr Leszek Cybulski: Wirus z Chin będzie miał wpływ na gospodarkę

fot. Patrycja Jenczmionka - Błędowska

300 kilogramów – tyle śmieci produkują Dolnoślązacy. Wzrosła liczba odpadów komunalnych. Dla przykładu mieszkańcy woj. świętokrzyskiego produkują o połowę mniej odpadów. Przeciętne wynagrodzenia w regionie lokuje nas na drugim miejscu w skali całego kraju. Jak te dwie kwestie się ze sobą łączą? Tłumaczy dr Leszek Cybulski z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. – Im większy poziom życia, tym więcej kupujemy i mniej utylizujemy w gospodarstwach domowych.

– Na Dolnym Śląsku wzrasta zatrudnienie i maleje bezrobocie, dodaje dr Leszek Cybulski.

– Wrasta zatrudnienie w przemyśle, a maleje w usługach – to dosyć zastanawiające, zaznacza Cybulski.

– Największy spadek liczby pracujących blisko 10 proc na Dolnym Śląsku zanotowano w sekcji finanse i ubezpieczenia.

Rynek pracy odczuje sytuację związaną z koronawirusem, a przede wszystkim będzie miał wpływ na makroekonomię czyli na tempo wzrostu PKB. Mówi dr Leszek Cybulski z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

– Pojawiają się instrukcje, że będzie stosowana telepraca.

– Brak dostaw z Chin może spowodować zastoje produkcyjne, dodaje dr Cybulski.

POSŁUCHAJ:Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content