Dr Adolf Juzwenko o politycznych siłach, które wpłynęły na odzyskanie przez Polskę niepodległości

Adolf Juzwenko, dyrektor ZNiO we Wrocławiu

W 1918 roku Piłsudski był znany określonej grupie bloku niepodległościowego. Wiązały go m.in. relacje z polskimi elitami twórczymi, powstawało już wtedy wiele utworów na jego temat. Polacy wiedzieli, że po zakończeniu I wojny światowej odzyskamy suwerenność. Niewiadomą był jednak kształt – geograficzny i polityczny – jaki będzie mieć Ojczyzna.

Za symboliczny początek II Rzeczypospolitej przyjmuje się wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, uznane za odzyskanie niepodległości przez Polskę, kiedy to Józef Piłsudski objął władzę wojskową z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie.

Święto Niepodległości podjęto dopiero ustawą Sejmu w 1937 roku, ustalając ten dzień dniem wolnym od pracy.

Historię przemian tego okresu pokrótce przybliży nam historyk, dr Adolf Juzwenko z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zaprasza Daria Detlaf.

POSŁUCHAJ:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content