Czym zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości?

fot. Radio Rodzina

Tematem audycji jest przedstawienie, czym zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości, jaka jest jego misja i jakie cele. Pomoc realizowana jest przez Okręgowe Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Ekspertem audycji jest wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski:

Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości są bardzo różne. Jest to zarówno pomoc psychologiczna, prawna jak i finansowa. 

Ekspertem audycji jest Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content