Czy Pan Bóg nakazuje być …

fot. Radio Rodzina

Biblia nie zajmuje się wprost tematem ekologii, ale znajdziemy w niej wiele odniesień do natury stworzonej przez Boga.

Ludzie Biblii byli bardzo związani z ziemią. Jak rozumie ją Pismo Święte? Mówi ks. prof. Jan Klinkowski, biblista, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Człowiek wg planu Bożego ma troszczyć się o otaczający go świat, chronić go i dobrze wykorzystywać. W naszym podejściu do środowiska powinniśmy kierować się miłością – dodaje ks. prof. Klinkowski

O podejściu Biblii do ekologii, nauczaniu Jezusa w tym zakresie oraz życiu człowieka w zgodzie z naturą rozmawiamy w nowym cyklu Radia Rodzina poświęconemu ekologii i roli Kościoła w trosce o środowisko.

Posłuchaj rozmowy Adrianny Sierocińskiej z ks. prof. Janem Klinkowskim


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content