Czy bogacenie się jest sprawiedliwe?

fot. Radio Rodzina

O sprawiedliwości bogatych i jednoczesnym ubożeniu ludzi w audycji Trudne Sprawy 02. lutego 21:30 rozmawiać będą: młodzież Liceum Salezjańskiego, eksperci oraz ks. Jerzy Babiak.

[sonda:9]

Eksperci audycji

ks. prof. Ireneusz Mroczkowski

Profesor zwyczajny, etyk chrześcijański, kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (1999-2005), pracownik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, redaktor naczelny magazynu „Studia Płockie”. Autor wielu artykułów oraz książek: „Etyczno-teologiczny wymiar praw człowieka”, „Osoba i cielesność. Moralne aspekty ciała”. „Zło i grzech”

s. Małgorzata Chmielewska

Siostra zakonna, magister biologii Uniwersytetu Warszawskiego, podczas studiów związana z Klubem Inteligencji Katolickiej, współzałożycielka Katolickiego Stowarzyszenia Pracy i Nadziei, od 1989 roku współprowadziła dom dla bezdomnych w Pieńkach k. Warszawy. Współinicjatorka powstania Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy i wieloletnia jej przewodnicząca. W 2002 r. założyła Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia w celu skuteczniejszego rozwiązywania problemów bezrobocia i wyrównywania szans edukacyjnych ubogiej młodzieży. Odznaczona m.in. Orderem św. Jerzego, Orderem Ecce Homo, a ostatnio odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Autorka książki „Wezwanie”. Matka zastępcza czwórki dzieci.


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content