Adopcja na (nie)odległość. Niezwykłe spotkanie …

fot. Radio Rodzina

Przemierzyła ponad 5 tys. kilometrów z Polski do Afryki Środkowej, by móc zobaczyć ją na własne oczy. Tęsknota, ciekawość i miłość wygrały i tak Elżbieta Król spotkała się ( 31 stycznia) ze swoją adopcyjną córką Tatianą w Garoua Boulai na Wschodzie Kamerunu

 POSŁUCHAJ:

 

Swoim pierwszym spotkaniem dzieli się specjalnie z nami.

 

Matka adopcyjna 15 – letniej Tatiany odwiedziła także rodzinę dziewczynki.

 

O Adopcji Serca dowiedziała się od dominikanki  s. Tadeuszy (Heleny Frąckiewicz) posługującej na tutejszej misji.

 

Matka Adopcyjna już myśli o powrocie na Czarny Ląd. Co można zyskać poprzez Adopcję Serca? – To ogromne przeżycie i niesamowite doświadczenie, podkreśla.

 

Wcześniej Elżbieta Król wysyłała paczki dla dzieci do Afryki.

Już teraz myśli, by pomóc kolejnemu dziecku np. z Czadu, gdzie warunki życia i możliwość edukacji są jeszcze trudniejsze.

 

To pierwsze takie spotkanie w trakcie mojej posługi na misjach, komentuje spotkanie siostra Tadeusza.

 

Rodzice adopcyjni wysyłają często paczki dla swoich dzieci.

 

Jak mówi siostra Tadeusza obecnie niemal wszystkie zgromadzenia włączyły się w akcję Adopcja na Odległość czy Adopcję Serca.

 

Adopcja Serca nie polega na oderwaniu od kameruńskiej rodziny czy finansowaniu życia dzieci i ich rodzin, dodaje siostra.

 

Inwestycja w młodych ludzi to inwestycja w przyszłość, zaznacza siostra.

 

Elżbieta Król pochodzi z okolic Krakowa, ma trzy dorosłe córki. Tatianę zaadoptowała w sierpniu 2015 roku.

Siostry dominikanki od kilku lat propagują akcję Adopcja na Odległość.

S. Tadeusza współpracuje z Fundacją Stefana Szolc – Rogozińskiego Serce dla Afryki. Na jej zaproszenie w Kamerunie przebywa nasza radiowa koleżanka i relacjonuje wydarzenia tamtejszego Kościoła.

Tylko w tym roku fundacja ma pod opieką 524 dzieci ze szkoły podstawowej i ze szkoły średniej oraz 97 osób ze Zrzeszenia Studenckiego Św. Dominika.


Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content