75-lecie Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego

fot. Wikipedia

W 1946 roku Sąd Grodzki we Wrocławiu wpisał do rejestru pod numerem pierwszym: Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, pierwsze powojenne stowarzyszenie we Wrocławiu. Trzy lata później DTM liczył już 1549 członków i zrealizował aż 365 wydarzeń kulturalnych. Kształtował muzyczny oraz edukacyjny pejzaż powojennego Wrocławia i regionu. Dzisiaj świętuje swoje 75-lecie.

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne to wyjątkowe społecznikowskie stowarzyszenie muzyczne, które kształtowało muzyczny i edukacyjny pejzaż powojennego Wrocławia i regionu. Jego twórcami byli ludzie o wielkiej pasji. Wśród nich – społeczników tworzących dynamiczną grupę inicjatywną dla powoływanego do życia w grudniu 1945 roku stowarzyszenia – byli m.in. ks. dr Hieronim Feicht, Kazimierz Wiłkomirski, Zbigniew Liebhart, Ryszard Bakst, Piotr Łoboz, Ryszard Bukowski – znane i cenione nazwiska, które wpisały się w późniejsze dzieje szkolnictwa muzycznego oraz życia artystycznego miasta.

O historii powstania DTM-u porozmawialiśmy z jego prezes, Marią Zawartko, a z kolei o jubileuszowym koncercie, który odbędzie się 5 grudnia w Operze Wrocławskiej, z członkinią Magdaleną Zawartko.

Posłuchaj całej rozmowy:

mat. dźwiękowy/gi

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content