2021 rokiem Tadeusza Różewicza

fot. Tomasz Walków

Sejm przyjął uchwałę o ustanowieniu 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza. W październiku 2021 roku związany z Wrocławiem, poeta i dramaturg obchodziłby setną rocznicę urodzin.

Za uchwałą głosowało 452 posłów, jeden był przeciw jej przyjęciu.

Urodziny w Radomsku, artysta po wojnie żył i pracował w Krakowie i w Gliwicach. Od lat 60 mieszkał we Wrocławiu. Był autorem tomów poezji, dramatów m.in. „Kartoteka”, „Do piachu”, „Na czworaka”, scenariuszy filmowych, zbiorów esejów i opowiadań.

W uzasadnieniu uchwały napisano: „Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. (…).

Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.

Artysta zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu, spoczął na cmentarzu przy kościele ewangelickim w Karpaczu.

Dlaczego Różewicz przeprowadził się do stolicy Dolnego Śląska i jakie są okoliczności tej przeprowadzki? Gdzie mieszkał we Wrocławiu i jakie miejsca odwiedzał? O tym m.in. opowiedział nam autor monografii poświęconej Różewiczowi i specjalista od literatury we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, prof. Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content