ZUS udostępni infolinię i tłumaczy dla ukraińskich uchodźców

Fot. ZUS

Infolinia w języku ukraińskim i tłumacze będą dostępni dla klientów z Ukrainy w placówkach ZUS.

Z powodu wojny na Ukrainie już ponad milion obywateli tego państwa wjechało do Polski szukając
schronienia przed skutkami działań zbrojnych.

Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka podkreśla również, że potrzebne są tego typu rozwiązania, ponieważ uchodźcy to głównie kobiety z dziećmi.

Kowalska informuje, że na ukończeniu są prace nad specustawą i innymi rozwiązaniami
prawnymi. – Na ich podstawie będziemy mogli uruchomić w ZUS infolinię w języku ukraińskim i
zatrudnić tłumaczy posługujących się językiem ukraińskim, a także wydrukować materiały
informacyjne – zapowiada Kowalska-Matis.

Rzeczniczka zwraca uwagę, że proponowane przepisy zawarte w specustawie w sposób prosty,
szybki i bezpieczny pozwolą zalegalizować pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy od
24 lutego wjeżdżają bezpośrednio z tego państwa.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa przewiduje, że jeżeli uchodźca wjechał legalnie do Polski z Ukrainy po 24 lutego i
zadeklarował zamiar dalszego pozostania na naszym terytorium, jego pobyt będzie uważany za
legalny przez okres 18 miesięcy.

Dzięki temu szczególnemu, wynikającemu z mocy prawa, trybowi legalizacji pobytu uchodźcy z
Ukrainy uzyskają natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia od państwa polskiego
w postaci dostępu do pomocy doraźnej, rynku pracy oraz świadczeń i usług społecznych, to jest
edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń na rzecz rodziny.

mat. pras. ZUS

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content